magyar | english

Lakhatási támogatás

A projekt egyik fő célja: az utcai életmód felszámolása, lakhatás megoldása lakhatási támogatás albérletbe vagy munkásszállóra való elhelyezés „housing first” elv alapján, vagy intézményi- első befogadó szálláshelyre való elhelyezés formájában.

Önálló lakhatás és első befogadó szálláshelyek

A korábbi évek tapasztalatai alapján, önálló lakhatási formába azok az utcai gondozottak kerülhetnek, akik párban, kisebb csoportban, esetleg családtagjaikkal élnek, van minimális állandó jövedelmük, és megélhetési stratégiájuk, és jelenlegi életkörülményeik arra utalnak, hogy képességük és igényük van önálló lakhatási forma tartós igénybe vételére. Az utcai gondozottak jelentős része saját építésű kunyhóban, sátorban él, a sátrak körül mosakodásra alkalmas eszközök, illemhely, tűzrakóhely-főzőhely található, így az ilyen telepek lakói nagy valószínűséggel probléma mentesen illeszkednek be bármilyen lakhatási formába.

A magányosan, vagy párban, kisebb laza csoportokban, a város belterületén élő, lépcsőházakban, kapualjakban alvó, önmagukról alapszinten sem gondoskodó réteg számára a szállókon kialakított első befogadó szálláshelyekre való bekerülést támogatjuk, és itt esetfelelős szociális munkás segítségével szervezzük meg a szociális- egészségügyi ellátásukat, szükségleteiknek és képességeiknek megfelelően munkavállalás segítésében, vagy orvosi ellátáshoz, gyógykezeléshez, leszázalékoláshoz való juttatásban.

A program elsődleges célcsoportjai egyfelől a tartósan több mint 12 hónapja utcán élők (60 fő), másfelől pedig az 1-12 hónapja utcán élők (20 fő).

A projekt másik fő célja az intézményi férőhelyek felszabadítása, az intézményből való kikerülés támogatása, képzési támogatás nyújtása, az elhelyezkedésben való intézményi segítség, majd lakhatási támogatás nyújtásával.

A másodlagos célcsoportot tehát az intézményben élők teszik ki (20 fő).

Egyéni fejlesztési terv kidolgozása

A lakhatási támogatásban részesülők számára és a befogadó elhelyezésben részesülök számára is külön-külön elkészül egy tervezet, amely tartalmazza az alapvető vállalásokat, amelyek szükségesek a lakhatási támogatás igénybevételéhez, mint a lakbér,- és rezsifizetés módozatait, az együttműködést az esetkezelő teammel, a rövid és hosszú távú célokat és az utánkövetés módját. Az egyéni fejlesztési terv vázlata minden esetben bővíthető, és a hajléktalan ügyfél egyéni esetéhez és lehetőségeihez adaptálható, és az ügyfél és a team közös döntése alapján alakítható.

Lakhatási támogatás megítélése és folyósítása

Elsődleges célcsoport részére: egyfelől a tartósan utcán élők közül 50 fő lakhatási támogatás, 10 fő első befogadó elhelyezés, másfelől az 1-12 hónapja utcán élők közül 10 fő lakhatási támogatás, 10 fő első befogató elhelyezés. Mindez 6 hónap támogatott lakhatás - legalább1 hónap önerőből való további lakhatással. Másodlagos célcsoport részére: intézményben élők közül 20 fő lakhatási támogatás. Mindez 6 hónap támogatott lakhatás - legalább1 hónap önerőből való további lakhatással.

A lakhatási támogatást a kiválasztás és az egyéni fejlesztési terv elkészítése és aláírása után folyósítjuk. Az albérleti adatbázis vagy az ügyfelek által hozott albérleti lehetőség kiválasztása és vizsgálata után team döntés alapján kerül folyósításra a támogatás.

Bérleti szerződés és előtakarékosság

A lakhatási támogatás folyósításának döntése és a lakhatási lehetőség kiválasztása után, amely lehet albérleti forma, vagy munkásszálló, kerül sor az albérleti szerződés megkötésére. Az ügyfélnek az előtakarékot a lakhatási támogatás első hónapjától kezdve kell letennie, azért hogy az 1 hónapos továbbtartózkodás albérleti díja biztosított legyen, majd a támogatás folyósításának teljes időtartama alatt.

Mentorálás

A mentorálás lehetőségét a program teljes időtartama alatt biztosítjuk, igénybe vehető minden olyan konfliktushelyzetben, ami a program sikeres befejezését gátolhatja. Igénybe vehetik hajléktalan ügyfeleink egymás közötti problémáinak, a hajléktalan ügyfelek és a főbérlők közötti konfliktusok kezelésére is. A mentorálás az egyéni gondozással együtt fontos szerepet fog játszani a hajléktalan ügyfeleink és egyéb szervezetek közötti konfliktusok kezelésében is. A hajléktalan létben eltöltött hosszú idő alatt elvész az a tudás, amely ahhoz szükséges, hogy az ember elboldoguljon. Elvész a különböző szolgáltatokkal kapcsolatos ügyeknek intézési módja és kezelése, és a különböző hivatalokkal kapcsolatos ügyek intézésének tudása.A mentorálás szerepet játszhat a szociális munkások és az ügyfelek konfliktusainak kezelésében is.